ABOUT US

Home / ABOUT US

AP2018 Limited Partnership (Thailand)
จดทะเบียนเลขที่ : 0223561000094
ได้ร่วมมือกับโรงงานการผลิตที่ได้รับมาตรฐานISOและมาตรฐานGMPของกระทรวงสาธารณสุข คัดวิเคราะห์ และใช้วัตถุดิบนำเข้าจากต่างประเทศและคัดสรรวัตถุดิบภายในประเทศพัฒนา เพื่อการส่งออกโดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญวิจัยปรับปรุงสูตรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ ที่เน้นคุณภาพและความปลอดภัย ก่อนถึงมือผู้บริโภคภายใต้ชื่อแบรนด์Bel Hana

AP2018(Thailand) เดิมเป็นตัวแทนจัดจำหน่ายนำเข้าส่งออก ให้กับสินค้าร่วมในเครือมากมาย มีทีมงานและระบบที่มาตรฐานให้กับคู่ค้า และได้รับความไว้วางใจด้วยทีมงานมืออาชีพ ทำการตลาดให้สินค้าร่วม พันธมิตรเฉพาะที่มีคุณภาพเท่านั้น คัดสรรเพื่อผู้บริโภคเป็นหลัก

QUALITY POLICY : นโยบายคุณภาพ
Bel hana มีความมุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า และตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภค ด้วยวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน

1.  มุ่งมั่นสร้างมาตรฐานในการพัฒนาด้วยผลงานที่มีคุณภาพ และสอดคล้องกับผู้บริโภคในด้านบวกเสมอ

2. พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ และปรับปรุงประสิทธิผลของระบบบริหารคุณภาพเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง

3. ทำงานโดยยึดหลักการที่ชัดเจนในวิชาชีพของตนเองให้เป็นที่ไว้วางใจของลูกค้า

4. ทำงานเป็นทีม มีการแลกเปลี่ยนความรู้ ทักษะประสบการณ์ ร่วมกัน

5. ส่งเสริม เน้นความปลอดภัยในการทำงาน และพัฒนาสินค้าโดยคำนึงถึงผู้บริโภคและต่อสังคมเป็นหลักและคู่ค้าผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

6. สนับสนุนการเรียนรู้ใหม่ๆกิจกรรมเพื่อพัฒนา สินค้า พัฒนาบุคลากร แนะนำวัตถุประสงค์เป้าหมายให้กับคู่ค้าและผู้บริโภค

7. ติดตามผล แก้ไขข้อบกพร่อง เพื่อพัฒนาให้ดีขึ้น

#ทั้งนี้เป็นแนวทางหน้าที่ของผู้บริหาร และเป้าหมายที่จะต้องดำเนินการให้บรรลุนโยบายคุณภาพนี้

CORE VALUE : ค่านิยมองค์กร

“ SMART ”

S-Standard : มุ่งมั่นสร้าง และพัฒนามาตรฐานในการทำงานด้วยผลงานที่มีคุณภาพ

M-Management : มีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ

A-Accountability : มีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

R-Reliability : มีความน่าเชื่อถือ และเป็นที่ไว้วางใจของลูกค้า

T-Team Learning : การแลกเปลี่ยนความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ ร่วมกันและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

Bel Hana Powder Plus Oil Control SPF50PA+++

เลขที่จดแจ้ง : 10-1-6100010190

Bel Hana Matte Liquid Lip color

เลขที่จดแจ้ง : 10-1-6100007888

Belhana เข้ารับรางวัลสุดยอด 30 ธุรกิจแห่งปี THAILAND 30 PREMIER Biz Awards 2018

วันที่ 9 มิถุนายน 2561

X